Migrace státních úřadů na jednotnou doménu gov.cz

Vláda dne 16. 8. 2023  projednala a schválila harmonogram přechodu webových stránek a e-mailových serverů ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu gov.cz.

Jednotnou doménu „gov“ využívá již řada zemí v EU a NATO. Jejími výhodami jsou mimo jiné zvýšení kybernetické bezpečnosti, uživatelské přívětivosti a právní jistoty při komunikaci s občany, zvýšení důvěryhodnosti pro zahraniční partnery a v neposlední řadě také významné finanční úspory při správě a zabezpečení státních webů.

Do konce roku 2023 bude převeden pod doménu gov.cz zejména Úřad vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Národní bezpečnostní úřad a další. Do poloviny roku 2024 středně velké ústřední orgány státní správy. Do konce roku 2024 pak velká ministerstva a další velké státní úřady.

Harmonogram migrace a jednotná pravidla pro státní domény počítají s tím, že staré domény zůstanou do roku 2030 a na novou primární subdoménu pod gov.cz budou přesměrovávat. Migrace by měla probíhat do konce roku 2024.

Více v tiskové zprávě místopředsedy vlády pro digitalizaci:

Zdroj:

K tématu: