Konání zastupitelstev do konce nouzového stavu

Ministerstvo vnitra zveřejnilo metodický pokyn pro Konání zastupitelstev obcí v období od 18. 12. 2020 do konce nouzového stavu.

Shrnutí podmínek pro konání zastupitelstev:
  1. Zasedání zastupitelstva se od 18. 12. 2020 do 23. 12. 2020 (včetně) konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.
  2. Dále se na jednání zastupitelstva vztahuje (za podmínek daných mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest („roušku“ apod.) a je-li to možné, dodržovat rozestupy 2 metry.
  3. Krizové opatření nevylučuje ani veřejnost jednání (účast veřejnosti ve smyslu § 93 odst. 3 zákona o obcích), resp. veřejnosti nelze v účasti bránit.

Poznámky:

  • Povinnost zajistit ochranu dýchacích cest má každý účastník zasedání sám. Není povinností obce tuto ochranu zajistit sama (může tak ovšem učinit např. poskytnutím ochranných prostředků).
  • Dále je nutné zohlednit případné specifické požadavky, které by pro konkrétní kraj (či jeho část) stanovila mimořádná opatření jednotlivých krajských hygienických stanic.

Zdroj: MVČR – Konání zastupitelstev obcí v období od 18. 12. 2020 do konce nouzového stavu.