Konference ISSS 2021 je za dveřmi

Jak už jsme psali v předchozím článku, již 23. ročník populární konference ISSS 2021 se letos uskuteční ve dnech 20.–21. září se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Minulý ročník se po několika odkladech nakonec v podzimních měsících odehrál v online podobě.

Hlavní náplní programu připravovaného ročníku budou otázky související s digitalizací veřejné správy, a to nejen v dobách pandemie.

— ISSS.cz

Jak se zaregistrovat?

Zaregistrovat se můžete na tomto odkazu:

Účastníci z řad veřejné správy a knihoven zaplatí 4 250 Kč, ostatní 8 500 Kč. Platbu je nutné uhradit předem na účet provozovatele.

Jaký bude letos program?

pondělí, 20. září

Velký sál

10.15–11.45
Slavnostní zahájení

 • RNDr. Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu
 • Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
 • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy
 • Ing. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • MUDr. Jiří Běhounek, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • Mgr. Martin Kupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • Mgr. Vít Rakušan, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, poslanec, Národná rada SR
 • Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády
 • Mgr. Ing. Hana Továrková, předsedkyně Rady, Český telekomunikační úřad
 • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Ing. Karel Řehka, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Mgr. Martin Červíček, hejtman, Královéhradecký kraj
 • Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman, Kraj Vysočina
 • MUDr. Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha
 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor, Statutární město Hradec Králové
 • JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra
 • Mgr. Petr Vokáč, náměstek, Ministerstvo vnitra
 • Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie z.s.
 • Ing. Milan Hašek, ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody, Česká spořitelna, a.s.
 • Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
 • Ing. Vladek Šlezingr, generální ředitel, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
 • Ing. Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby, Česká pošta, s.p.
 • Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel, Česká televize
 • RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2021
12.30–13.20
Projekty rozvoje a hodnocení
 • Aktivity rozvoje veřejné správy – Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Mapový portál: Atlas veřejné správy – RNDr. Ing. Václav Jaroš, Ministerstvo vnitra, 10′
 • ICT benchmark veřejné správy – Václav Trejdl, Radan Březa, NAKIT, s. p., 15′
 • Veřejné IT zakázky pod lupou! – Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita; Ing. Vít Lidinský, Ph.D., Zakázky pod lupou, z.ú., 10′
13.30–14.30
Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
 • Koncept digitalizace stavebního řízení a územního plánování a stav jeho realizace – Ing. Jan Koudelka, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Zdeněk Zajíček, Rada vlády pro informační společnost, 20′
 • SW stavebních úřadů stávající a nový – RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o., 30′
 • DSŘÚP a BIM – Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie z.s., 10′
14.40–15.25
Identita v digitálním prostoru
 • Bankovní identita – akcelerátor digitalizace ČR a první příklady použití – Ing. Petr Zíma, Česká spořitelna, a.s., 30′
 • Digitální identita pro občany EU – Filip Bílek, Ministerstvo vnitra, 15′
15.30–16.30
Open-source a otevřená řešení
 • Open-source Aliance – partner pro otevřenost VS – Pavel Dovhomilja, Open-source Aliance, z.s., 10′
 • OPENCZEG – Otevřenost (nejen) v architektuře – Michal Rada, Open-source Aliance, z.s., 15′
 • Vendor lock-in ve veřejných zakázkách – Mgr. Ondrej Čurilla, HAVEL & PARTNERS s.r.o., 15′
 • Jak koncipovat otevřená řešení pro veřejnou správu – Milan Špičuk, ISFG, 10′
 • Otevřenost v kybernetické bezpečnosti – Open-source Aliance, z.s., 10′
 • Diskuse
16.40–17.25
DMVS
 • Projekt DMVS v resortu ČÚZK – Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15′
 • Verifikační registr DMVS – Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Digitální technická mapa – aktuální pohled Asociace podnikatelů v geomatice – Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., 10′
 • DTM z pohledu krajů – Ing. Lukáš Vodehnal, Krajský úřad Pardubického kraje, 10′
 • Diskuse
Malý sál

9.00–10.00

Úvodní blok Ministerstva vnitra

 • JUDr. Jaroslav Strouhal, Mgr. Petr Vokáč, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
10.15–11.45
Přenos slavnostního zahájení
12.30–13.20
Financování a realizace projektů

 • Výsledky výzev IROP 2014–2020 a stav příprav IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti – Ing. Rostislav Mazal, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20′
 • Informační systém projektových záměrů ISPZ: využití a přínosy – Ing. David Koppitz, Ing. Martina Sieber, Ph.D., Mgr. Miroslav Daněk, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20′
 • Diskuse
13.30–14.45
Zajištění spolehlivého a bezpečného chodu ICT organizací veřejné správy I.
 • Ransomware, a kdy dojde na vás? – Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Atos IT Solutions and Services, s.r.o., 15′
 • eGovernment na České poště – Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s.p., 15′
 • Jednání právnických osob v zastoupení jako novinka v Portálu občana – Mgr. Vít Kasal, GORDIC spol. s r.o., 20′
 • Aplikace hlavního města Prahy jako nástroj digitalizace města – Štefan Borovský, Operátor ICT, a.s., 15′
 • EPSON v ČR a naše technologie pro veřejnou správu – Martin Kalvach, EPSON Europe B.V., 10′
14.55–16.05
Zajištění spolehlivého a bezpečného chodu ICT organizací veřejné správy II.
 • Výbušniny už jen elektronicky – Ing. Michal Roháč, Ph.D., Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad; Mgr. Radek Baloun, Asseco Central Europe, a.s., 15′
 • Propojený datový fond v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – Cenzový informační systém – Petr Hron, ICZ a.s.; Karel Karban, Český statistický úřad, 20′
 • Moderní inkoustový tisk – cesta k zásadním úsporám v provozu IT a rovným soutěžním podmínkám – Marcel Divín, EPSON Europe B.V., 20′
 • Videokonference, sociální sítě institucí, technologie pro video streaming – Ing. Petr Krkavec, DISK systems, s.r.o., 15′
16.15–17.15
Nákup, prodej a soutěžení – jak správně do toho a jak bez problémů ven
 • eProcurementM – gr. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20′
 • Trendy ve zpeněžování majetku v době Covidu – Ing. Zdenka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10′
 • Problematika nakládání s autovraky v katastru obce – Tomáš Grundza, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10′
 • (Bez)důvodné překážky hospodářské soutěže při vymezování předmětu veřejné zakázky a kritérií kvalifikace – Mgr. Markéta Dlouhá, Mgr. Mojmír Florian, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 20′
 • Diskuse

Eliščin sál

9.00–9.55
Spisové služby orgánů veřejné moci I.

 • Aktuální zpráva k Národnímu digitálnímu archivu – Bc. Jiří Bernas, Národní archiv, 10′
 • Výstupní datové formáty a uchovávací strategie v kontextu proměn správy dokumentů – Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15′
 • Posílení pozice spisů nejen ve spisové službě – Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, 10′
 • Spisová služba Athena a nové legislativní požadavky – Jiří Hofman, S&T CZ s.r.o., 10′
 • Zpráva o činnosti CNZ – Ing. Jan Heisler, CNZ, 10′
 • Diskuse
12.15–13.35
Spisové služby orgánů veřejné moci II.
 • Tvorba spisových řádů jako komplexní proces zkvalitnění vedení spisové služby – Ing. Ludmila Veverková, Obec Letovice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Ing. Barbora Mertová, TRIADA, spol. s r.o., 15′
 • DEPO jako výzva, ICZ e-spis® jako řešení – Antonín Drahovzal, ICZ a.s., 20′
 • Open-source řešení pro spisovou službu – Milan Špičuk, ISFG, 15′
 • Vazba SSL × AIS podle NSESSS – realita všedního dne – Mgr. Jan Křížek, VITA software s.r.o., 15′
 • Archivace Geodat a GIS v České republice – Mgr. Martin Rechtorik, Národní archiv, 15′
13.40–14.40
Geoprostorová data a služby
 • Novinky v Informačním systému zeměměřictví – Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 10′
 • Přehled způsobů poskytování údajů z katastru nemovitostí – Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Otevřená data a mapové služby nejsou jen INSPIRE – Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Účelové územní prvky v RÚIAN – Mgr. Dana Pohanková, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Úspěch Česka v evropském srovnání – LIFO – Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Diskuse
14.50–15.40
Informatizace centrálních úřadů I.
 • Informativní důchodová aplikace (IDA) – ePortál ČSSZ – Mgr. František Boháček, Mgr. Kryštof Zrcek, Česká správa sociálního zabezpečení, 20′
 • Service Desk pro podporu a řízení ICT služeb MPSV – r. Karel Svítil, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Dr. Jaromír Šlesinger, CA CEE s.r.o., 30′
15.45–16.30
Informatizace centrálních úřadů II.
 • Zkušenosti z implementace personálního informačního systému resortu Ministerstva dopravy – Ing. Jiří Horník, Mgr. Petr Panec, OKsystem a.s., 15′
 • NAIS – implementace platformy SAMO v prostředí Státního pozemkového úřadu – Mgr. Hana Žaludová, Asseco Central Europe, a.s.; Jiří Chum, Státní pozemkový úřad, 15′
 • Rozvoj klíčových portálů CzechTourism (Kudy z nudy, Visit Czech Republic) – Petr Moc, Česká centrála cestovního ruchu, 15′
16.45–18.00
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
uvádí Ing. Jan Holický, MBA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.18.30–19.15
Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěže Zlatý erb CZ a prezentace oceněných projektů

Jednací sál

12.15–13.35
eHealth I.

 • Stav elektronizace zdravotnictví v ČR – MUDr. Jiří Běhounek, Poslanecká sněmovna Parlamentu, 10′
 • Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví – JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, Ústav zdravotnických informací a statistiky, 15′
 • Chytrá karanténa – Ing. Vladimír Dzurilla, NAKIT, s. p.; Ing. Petr Šnajdárek, Armáda ČR; Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky, 25′
 • Potenciál digitalizace agend ve zdravotnictví – Ing. Tomáš Knížek, Všeobecná zdravotní pojišťovna, 15′
 • Elektronizace v rukách SÚKL – Ing. Renata Golasíková, Jan Sobotka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15′
13.40–14.45
eHealth II.
 • Kybernetická bezpečnost krajského zdravotnictví – Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 15′
 • Architektura připojení eReceptu a ePoukazu k NIA – Ing. Tomáš Hájek, Vítězslav Košina, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15′
 • Skúsenosti s budovaním eHealth na Slovensku – Ing. Ján Mikolaj, Asseco Central Europe, a.s., 15′
 • Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – Mgr. Klára Jiráková, Krajský úřad Kraje Vysočina, 10′
 • Projekt přeshraniční výměny elektronických receptů (NIX-ZD.CZ II.) – Ing. Jan Vošahlík, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 10′
 • Diskuse

15.00–16.20
Informatizace samospráv I.
 • Portál Pražana – zkušenosti se zaváděním – Ing. Jan Petr, Hlavní město Praha, 15′
 • Chytrý svoz odpadu – JUDr. Matej Šandor, Ph.D., Operátor ICT, a.s., 15′
 • Projekční technika pro vzdělávání a samosprávy – Matěj Kopecký, EPSON Europe B.V., 25′
 • GINIS v cloudu nejen pro velké organizace – zkušenosti z obce Luková – David Roháček, GORDIC spol. s r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s.r.o.; Petr Celý, Obec Luková, 25′
16.25–17.10
Informatizace samospráv II.
 • Sbírka ÚSC – Ing. Bc. Miroslav Veselý, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Spisová služba není jen o evidenci dokumentů – Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o., 15′
 • RPP a omezování přístupu k ROB – Mgr. Jan Křížek, VITA software s.r.o., 15′
 • Diskuse
17.30–18.45
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí

Expozice Triada
9.20–9.30

 • Novinky v IS Munis – Pavel Češka, TRIADA, spol. s r.o.
13.20–13.30
 • Komunální odpad a jeho vazby – Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
14.20–14.30
 • IS Munis a DEPO – Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.
15.20–15.30
 • Vazba na konverzní službu České pošty – Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.
16.20–16.30
 • Tvorba spisových řádů – Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
Všechny prostory kongresového centra Aldis20.00–0.00
Večerní společenský program

 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
úterý, 21. září
Velký sál

9.00–10.20
Kybernetická bezpečnost

 • Aktuální vývoj legislativy – Martin Klumpar, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30′
 • Identita v síti – Filip Pávek, ALEF NULA a.s., 30′
 • Jak jsme na tom s kybernetickou bezpečností? – Ing. Jan Dienstbier, GORDIC spol. s r.o., 20′
10.30–11.40
Bezpečnostní hrozby – analýza a prostředky obrany
 • Analýza rizik kybernetické bezpečnosti – od teorie k praxi – František Janů, GORDIC spol. s r.o., 20′
 • Penetrační testování – Ing. Petr Dočekal, Asseco Central Europe, a.s., 15′
 • Kybernetická bezpečnost při digitalizaci veřejné správy – Petr Volek, S&T CZ s.r.o., 10′
 • Ochrana proti webovému fraudu – Filip Kolář, F5, Inc., 10′
 • Cyber detterence jako součást šedé zóny aktivní kybernetické obrany – Mgr. Ondřej Nekovář, Jan Pohl, Státní pokladna: Centrum sdílených služeb, s.p., 15′
11.50–12.50
Ransomware a další aktuální hrozby (diskusní blok)
 • Ransomware – prevence, obrana a moderace následků – Vojtěch Sikora, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Radim Pacl, Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks; Ing. Dominik Marek, Krajský úřad Kraje Vysočina; Ing. Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti, 60′
Malý sál9.00–10.15
Blok Ministerstva vnitra I.

 • Otevřená data a veřejný datový fond – Jakub Malina, Ministerstvo vnitra, 25′
 • Přístupnost internetových stránek – Radek Horáček, Ministerstvo vnitra, 20′
 • Katalog služeb – Šimon Trusina, Ministerstvo vnitra, 30′
 • Diskuse
10.25–11.25
Blok Ministerstva vnitra II.
 • Napojení na centrální služby – PVS/PO – Tomáš Musil, Ministerstvo vnitra; Karel Váchal, Ministerstvo dopravy; Jan Nagy, Magistrát města Hradce Králové, 30′
 • Design systém – Dana Bartošíková, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Platební brána – Kamila Hlaváčová, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Diskuse
11.40–12.15
Výstavba sítí v území samospráv
 • Zkušenosti s přípravou výstavby městských optických sítí – Ing. Pavel Černý, SITEL, spol. s r.o., 20′
 • Diskuse
12.30–14.00
Co nového přináší eGovernment samosprávám a jak se mají připravit na změny? (diskusní blok)

uvádí Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí; Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
 • Informační systém projektových záměrů ISPZ v praxi: otázky a odpovědi – Ing. Martina Sieber, Ph.D., Mgr. Miroslav Daněk, Mgr. František Puršl, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti – Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Minimální bezpečnostní standardy samospráv a jak jich dosáhnout – Pavla Jelečková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Novinky v oblasti Národní architektury eGovernmentu – Ing. Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra
Expozice Triada

9.20–9.30

 • Vazba na sbírku právních předpisů územních samosprávných celků – Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., TRIADA, spol. s r.o.
10.20–10.30
 • Komunální odpad a jeho vazby – Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
11.20–11.30
 • Tvorba spisových řádů – Bc. Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
12.00–12.10
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis
Zdroj: