MMR: Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě

Blíží se závěrečná konference projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě

V pátek 9. června se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj uskuteční závěrečná konference projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“. Program konference naváže na už realizované workshopy strategické práce a představí klíčové výstupy, které se podařilo v rámci projektu uskutečnit. Konference proběhne hybridní formou.

V průběhu konference budou nejprve představeny vytvořené metodické nástroje strategické práce, které se zaměřují na specifická témata strategického řízení a plánování. Zájemcům by především měly usnadnit přípravu strategických dokumentů.

Ve druhém bloku budou prezentovány výstupy analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Zástupci vybraných samospráv je představí společně s příklady dobré praxe.

V závěru konference budou shrnuty klíčové výstupy podporující zavádění inovativních nástrojů strategického řízení a plánování v praxi.

A to včetně výsledků vzdělávacího kurzu Strateduka, který se zaměřuje na rozvoj kompetencí v oblasti strategické práce nebo pilotního testování inovativních nástrojů v praxi vybraných municipalit.

Akce je možné zúčastnit se osobně nebo se připojit online.

Další informace včetně programu naleznete zde.

S výstupy projektu se můžete seznámit zde.

Termín: pátek 9. června 2023, 10:00 – 14:00

Místo: Akademii veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1.

Pozvánka (PDF formát)

Konference je realizována v rámci projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, financovaného Operačním programem Zaměstnanost.

Zdroj:

K tématu: