Může být digitalizace státní správy cestou ke snížení schodku rozpočtu?

Debata Institutu pro veřejnou diskusi

Globální dopady vyvolané pandemickou krizí a válkou na Ukrajině s sebou nesou negativní dopady na veřejné rozpočty. Žijeme v období rostoucích cen a hledání úspor ve všech sektorech státní správy.

Je cestou ke snížení schodku veřejných financí a dosažení vyšší efektivity státních služeb jejich rychlejší digitalizace?

Jaké jsou efektivní příklady projektů z daňové, sociální či municipální oblasti v nás i ve světě? Měla by vláda využít kvantové technologie a pokročilé zpracování dat? Máme pro prohloubení digitalizace veřejných služeb vytvořeny vhodné podmínky i na úrovni samospráv? Jak měřit efektivitu digitalizace a je vhodné ji zavádět na zelené louce?

O tom budou diskutovat zástupci státu, NERVu, společnosti IBM a místní samosprávy:

  • Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, místopředseda vlády pro digitalizaci, Vláda ČR
  • Aleš Rod, člen NERV, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz
  • Jakub Holub, viceprezident pro veřejný sektor NCEE, senior partner IBM Consulting
  • Katarina Kakalíková, ředitelka byznys developmentu pro veřejnou správu Mastercard
  • Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zdroj: