Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti

Vláda schválila Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2025

Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti navazuje na Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky, přičemž reaguje na potřebu koordinace výzkumných a rozvojových aktivit a témat v dynamicky se vyvíjející kybernetické a informační bezpečnosti, v kritické informační infrastruktuře, utajovaných informacích a kryptografické ochraně.

Dokument stanovuje tři strategické cíle k naplnění zmíněných potřeb.

Pozornost je primárně zaměřena na rozvoj klíčových výzkumných schopností státu a na prioritizaci výzkumných oblastí s ohledem na jejich bezpečnostní přínos. Definuje také konkrétní opatření, která mají stimulovat výzkumné prostředí v České republice, rozvíjet kooperaci na mezinárodní úrovni, a zároveň prohlubovat a posilovat spolupráci a koordinaci výzkumu mezi akademickou, soukromou a veřejnou sférou.

— Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Mezi opatření Národního plánu patří mimo jiné zřízení Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti a rozvoj procesu sledování nových trendů v daných oblastech.

Národní plán vznikal v úzké spolupráci se subjekty veřejné, akademické a podnikatelské sféry s cílem zajistit co nejširší shodu nad obsahem dokumentu.

Dokument naleznete ke stažení zde (formát PDF, 985 kB).

Zdroj: