Nominujte eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2024

Magazín Egovernment v roce 2024 už po deváté, ve spolupráci se společností GORDIC oceňuje ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Od 10.1. 2024 můžete zasílat nominace – tedy přihlásit ty o nichž si myslíte, že by měli být za svou práci v oblasti elektronizace veřejné správy oceněni. My pak v jednotlivých kategoriích tyto nominace vyhodnotíme a stejně jako v předchozích letech vyhlásíme 21.3. 2024 v Nové budově Národního muzea v Praze výsledky.

CO JE eOSOBNOST EGOVERNMENTU?

Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

KATEGORIE

Ocenění je tradičně rozděleno do čtyř kategorií podle “dopadu” či rozsahu vlivu konkrétních osob:

  • eOSOBNOST OBCÍ
  • eOSOBNOST MĚST a MČ
  • eOSOBNOST KRAJŮ
  • eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ
PRINCIP VÝBĚRU

Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete jej nominovat. Magazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti. Více info ve FAQ.

Mimo uvedené kategorie je udělováno ocenění osobnosti za celkový přínos, tedy jejíž vliv a přínos elektronizaci veřejné správy v ČR jde nad rámec všech uvedených kategorií, případně je propojuje. Vzhledem k tomu, že toto ocenění odráží skutečně mimořádný přínos elektronizaci veřejné správy v ČR, může a nemusí být v daném roce uděleno.

JAK ?

Své kolegy, nadřízené, představitele odboru či úřadu můžete a musíte do soutěže nominovat VY.

Stačí vyplnit a odeslat NOMINAČNÍ FORMULÁŘ
TERMÍNY
  • příjem nominací – 10.1. 2024 – 8.3. 2024
  • vyhodnocování nominací – 8.3.-20.3. 2024
  • vyhlášení výsledků – 21.3. 2024

Další informace https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost2024

Zdroj: