Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2022

ÚOOÚ: Senát vzal na vědomí Výroční zprávu Úřadu za rok 2022

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký před senátory připomněl, že předložená výroční zpráva za uplynulý rok reflektuje nejen činnost Úřadu a přináší přehled toho nejvýznamnějšího čím se Úřad zabýval, ale je také předkládána v novém vizuálním stylu a v době pětiletého výročí od účinnosti Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií přesouvá významnou část komunikace do virtuálního prostoru a směřuje tak k dominantně digitální komunikaci. Ta je přitom spojena s ohromným a neustálým zpracováváním osobních údajů. Zneužití velkého množství osobních údajů, a to jak v důsledku kriminální činnosti, tak samotnými správci těchto údajů, a s tím související skandalizace některých platforem v zahraničí, vedla k zintenzivnění ochrany osobních údajů, a to jak na úrovni orgánů Evropské unie, tak i u národních dozorových úřadů.

— Jiří Kaucký, předseda ÚOOÚ

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký mimo jiné také upozornil na to, že loňský rok s ohledem na ochranu osobních údajů a soukromí přinesl další významné výzvy. Podle Jiřího Kauckého “ruská agrese na Ukrajině rozpoutala další společenskou krizi a v ní se daří masivním a cíleně distribuovaným dezinformacím, tedy snahám agresora o vnitřní destabilizaci spojeneckých zemí. Jsou podnikány sofistikované hackerské a kybernetické útoky na veřejné i soukromé informační systémy s hlavním motivem podkopat důvěru ve stát.

Více v článku:

 

Slovo předsedy Jiřího Kauckého k Výroční zprávě ÚOOÚ za rok 2022 v Senátu PČR

PDF, 210 kB, 7 stran

 

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2022

PDF, 9,6 MB, 77 stran

 

Další články na téma GDPR