NÚKIB: Obce a nový zákon o kybernetické bezpečnosti

https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=145

Zdroj: