Pomoc obcím s přípravou digitálních map

Sdružení místních samospráv (SMS ČR) pomůže obcím s přípravou digitálních map

Obce musí už příští rok splnit svou zákonnou povinnost při přípravě digitálních technických map v jednotlivých krajích. Vyhovět tomuto požadavku by bylo především pro menší obce náročné.

Představitelé Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a Sdružení místních samospráv ČR proto podepsali společnou deklaraci, ve kterém se zavazují obcím pomoci, například poskytnutím vhodného softwarového nástroje.

Budeme se podílet na vytvoření softwarového nástroje, který obcím zásadním způsobem usnadní předávání dat pro tvorbu digitálních technických map. Obcím plánujeme nabídnout i služby pro editování zadávaných údajů, pokud tuto činnost nebudou schopny pokrýt vlastními kapacitami. Pro samosprávy připravíme rovněž vzdělávací aktivity a metodickou podporu,“

— Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení aktuálně provádí mezi obcemi dotazníkové šetření, aby určilo, ve kterých oblastech budou obce potřebovat pomoc nejvíce.

Na zapojení obcí při rozvoji digitálních technických map bude spolupracovat rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které bude spolupracovat na zapojení obcí a navrhne vhodné zdroje a modely financování. ČÚZK pak bude poskytovat potřebnou technickou a metodickou podporu dodavatelům softwarových nástrojů umožňujících plnění povinností obcí.

V digitálních technických mapách krajů bude sdílet informace soukromý a veřejný sektor, což povede mimo jiné ke zvýšení efektivity koordinace staveb. Společně hledáme finanční zdroje a mechanismy, které přispějí k vytvoření nástrojů pro pořízení a editaci potřebných údajů od malých obcí, pro jejichž kapacity by splnění této povinnosti mohlo být příliš náročné,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podporujeme snahu SMS ČR pomáhat obcím, aby splnily zákonnou povinnost spočívající v poskytnutí údajů o sítích dopravní a technické infrastruktury v jejich vlastnictví a také v následné pravidelné aktualizaci prostřednictvím softwarového řešení, které za tímto účelem SMS ČR vyvíjí. Jsme připraveni poskytnout při vývoji nástroje technickou a metodickou podporu,” říká Karel Štencel, místopředseda ČÚZK a ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí.

SMS ČR ve spolupráci s MMR už v loňském roce pro všechny obce zdarma zpřístupnilo analytický geoinformační systém AGIS, který na jednom místě propojuje informace o jednotlivých obcích z řady databází, registrů i unikátního terénního šetření.

Připravovaný softwarový nástroj tak díky propojení s geoinformačním systémem AGIS umožní obcím jak vedení dokumentace dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obci, tak poskytování dat těchto dat do digitální technické mapy kraje a získávání dat z digitální technické mapy kraje prostřednictvím služeb informačního systému.

Povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technickou mapu ukládá krajům nový zákon č. 47/2020 Sb. Vlastníkům sítí, dopravní a technické infrastruktur, tedy i obcím, ze zákona plyne povinnost předat v digitální podobě do krajské mapy informace o současné infrastruktuře.

Majitelé nesou odpovědnost za správnost dat a průběžně musí poskytovat i informace o změnách. Editaci informací o sítích dopravní a technické infrastruktury mohou obce svěřit i jiné osobě, např. správci, provozovateli nebo odborné firmě jako externímu editorovi.

Lukáš Novák, tiskový mluvčí SMS ČR

Zdroj:

K tématu:
AGIS/DTM

Analytický geoinformační systém (AGIS SMS ČR) je interaktivní řešení, které v plné interoperabilitě propojuje data hned z několika registrů a databází (RUIAN, NPÚ apod.), a to ve spojení s výsledky unikátního terénního šetření veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova, které provádí SMS ČR s podporou MMR a institucí (ČUZK, NPÚ a dalších). Jednou z mnoha předností systému je jednoduché vkládání dat, spojené s efektivním vyhodnocováním a prostorovém zobrazováním ve vlastním přehledném mapovém portálu.

Přístup do portálu je klientsky zabezpečen nejen pro samotné obce, ale také pro další orgány státní správy, rezorty, příp. kraje, ORP apod. V případě zájmu o přístup do systému prosím kontaktujte kancelář SMS ČR.


Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.