Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci

Správa základních registrů provozuje Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci definuje tento bod jako informační systém, který je součástí širší technologické platformy národní identitní autority.

Cíle projektu

Cílem projektu je zajistit zprostředkování elektronické identifikace mezi poskytovateli prostředků, kterými uživatel prokazuje svoji identitu, a poskytovateli online služeb a to včetně napojení na další ohlášené systémy v rámci EU pomocí mezinárodního uzlu.

Obsahová náplň a funkcionalita

Národní bod slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb poskytovaných zejména veřejnou správou. Poskytovatelé online služeb potřebují zaručenou informaci o tom, kdo se jako klient přihlašuje k jejich poskytovaným službám.

Vytvořením profilu v národním bodu můžete začít využívat státem poskytovaných online služeb, které vyžadují ověření totožnosti uživatele.

Více informací můžeme najít na informačním webu https://info.eidentita.cz/portal/.

Spuštěno:  zjišťujeme

Autor a provozovatel: Správa základních registrů

Zdroj: