Mějte přehled o správě veřejných financí

Pro všechny, kteří mají zájem získat ucelený přehled právního a ekonomického rámce o správě veřejných financí, připravil projekt ESO publikaci s názvem „Finanční řízení obcí(soubor PDF, 996 kB).

Čtenář získá přehled o moderním pojetí řízení veřejných financí a bude schopen využít základní manažerské metody při nakládání s veřejnými prostředky.

— Svaz měst a obcí ČR

Díky této publikaci se naučíte všeobecné orientaci v systému finančních záznamů a průkazných dokladů, seznámíte se se základními dokumenty a také jsou zde uvedeny přehledně všechny legislativní povinnosti.

Cílem publikace je ukázat, jak jsou jednotlivé aspekty provázané a jak potřebné je smysluplné strategické plánování. Důraz autoři kladou hlavně na zodpovědnou správu veřejných financí.

Publikace je k dispozici také v tištěné podobě v omezeném množství 1500 ks.

Zdroj: