Registrujte své projekty do soutěže Egovernment The Best 2023

Soutěž Egovernment The Best má za sebou 17 úspěšných ročníků. Registrace projektů řešících elektronizaci veřejné správy v ČR pro tento rok byla odstartována.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním.

Spustili jsme přihlašování projektů elektronizace veřejné správy do letošního ročníku Egovernment The Best 2023 – ICZ.

— Magazín Egovernment.cz

 

Oč se jedná?

Egovernment The Best je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v  ČR.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním.

Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží v rámci několika kategorií.

Uzávěrka přihlášek je 3.11. 2022. Vyhlášení výsledků proběhne 21.11. 2022 na slavnostním večeru v Obecním domě v Praze.

Následně bude vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. Ty budou rovněž prezentovány na webových stránkách.

 

Soutěžní kategorie

Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

  • centrální projekty (realizované centrálními institucemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
  • krajské projekty
  • městské projekty (města a MČ)
  • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu. Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů. V rámci jednotlivých kategorií budou vyhlášeny vždy alespoň tři nejzajímavější projekty.

 

Jak přihlásit projekt?

Projekt můžete do soutěže přihlásit vyplněním elektronického formuláře.

Projekt může přihlásit kdokoliv – realizátor, provozovatel, spokojený uživatel. Může se tedy jednat o představitele úřadu či firma, ale rovněž o referenta, který má danou agendu na starosti a považuje projekt za přínosný, občana, kterému projekt pomohl atp.

Zdroj:

Předchozí ročníky: