RVIS zveřejnila dokumenty ze 4. plenárního zasedání

Dne 9. června 2023 uskutečnilo 4. plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost.

Zahájení zasedání se účastnilo 34 členů nebo jejich řádně nominovaných zástupců z celkového počtu 46 členů RVIS.

I. Bartoš zopakoval význam priorit RVIS v souvislosti s očekáváním směřovaným na jejich plnění a doplnil, že realizátoři se často liší od garantů priorit – realizátory jsou často rezorty nebo nadrezortní iniciativy související s plněním programu Digitálního Česka.

Program zasedání:
  • Zpráva o plnění NPO, (Stanislav Bogdanov, MV)
  • Stav plnění povinností: Evidence dat / Propojený datový fond / Otevřená data / Katalog služeb/digitalizace služeb, (Radka Domanská, DIA, Šimon Trusina, DIA, Jan Klofáč, ÚV)
  • Změny v Národní architektuře eGovernmentu, (Tomáš Šedivec, MV)
  • Uzavření Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti k 30. červnu 2023, (Monika Callerová, sekretariát RVIS)
  • Informace o pracích na zjišťování stavu priorit RVIS, (Tereza Pluskalová, sekretariát RVIS)
  • Různé – (tento bod nikdo z členů nevyužil)
Přílohy:
Zdroj a ostatní zasedání RVIS: