Nejzávažnější porušení zákona o obcích a informačního zákona

Informace o činnosti Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky za rok 2021

Jako každý rok zveřejnil Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR sborník o zásadních událostech, ke kterým v uplynulém roce došlo v oblasti dozoru a kontroly veřejné správy.

Jsem přesvědčen, že se tento sborník, který se Vám dostává do rukou, stane materiálem, jenž Vám nabídne řadu užitečných informací z oblasti veřejné správy a jejího dalšího vývoje.

— Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

Obecné informace o všech kontrolách výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům měst a obcí provedených ODK byly zveřejněny 24. února 2022 na stránce Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly: Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK.

Pro zajímavost vybíráme z kapitoly “IX. Kontroly výkonu samostatné působnosti obcí”.

“Úvodem je třeba zdůraznit, že kontroly samostatné působnosti obce mají výrazně preventivně-metodický charakter.

Cílem kontrol tedy není pouze naplnění zjišťovací funkce kontroly, tj. popsání stavu výkonu samostatné působnosti a jeho srovnání se stavem žádoucím, včetně identifikace  nedostatků, ale též poskytnutí metodické pomoci ve formě doporučení k tomu, jak by obce měly postupovat (obce mají též možnost požádat o návrh nápravných opatření k odstranění a prevenci nedostatků).”

 

Nejzávažnější porušení zákona o obcích a informačního zákona
  • nezveřejnění informace o konání zasedání zastupitelstva obce
  • neveřejnost zasedání zastupitelstva obce
  • vady zveřejnění záměru nakládat s nemovitým majetkem obce
  • neurčitost rozhodnutí orgánu obce o uzavření smlouvy
  • porušení povinnosti zaslat obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra
  • nerespektování zákonem stanovených náležitostí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
  • nevyřizování žádostí o informace

 

Sborník ke stažení (formát PDF, 56 stran, 2,2 MB)

Zdroj:


Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.