Seminář CNZ: Jak propojit elektronický a papírový svět

Seminář CNZ – Hybridní konverzní pošta aneb jak propojit elektronický a papírový svět

Zveme Vás na seminář CNZ, který se uskuteční v úterý 17. ledna 2023 od 14:00 do 16:00 hod., a to online na platformě MS Teams. Účast je zdarma.

Novelizovaná legislativa spisové služby jednoznačně klade důraz na elektronizaci veřejné správy. Prováděcí vyhláška k zákonu o archivnictví a spisové službě ukládá veřejnoprávním původcům, aby pro výkon spisové služby uchovávali dokumenty v podobě, v jaké vykonávají spisovou službu.

Spravují-li tedy dokumenty v elektronickém systému spisové služby, uchovávají je v elektronické podobě. A to i v případě, že je odesílají v listinné podobě.

Jak efektivně propojit elektronický a papírový svět?

Řešením může být hybridní konverzní pošta. Jejím přínosem je efektivnější odesílání listinných dokumentů. Je toto řešení levnější? Je toto řešení administrativně efektivnější?

Přijďte si poslechnout, jak hybridní konverzní pošta funguje, jaké záludnosti číhají při implementaci a jaké s ní mají zkušenosti ti, kteří ji již používají.

Program:
  • Princip, pravidla a technické požadavky hybridní konverzní pošty
  • Zkušenosti dodavatelů s implementací a provozem hybridní konverzní pošty
  • Přestávka
  • Zkušenosti uživatelů hybridní konverzní pošty
  • Dotazy a diskuze

Registrujte se na adrese registrace@cnz.cz do pondělí 10. ledna 2023 včetně. Kapacita semináře je omezena. Účast na semináři je bezplatná.

Partnerem akce je společnost TRIADA, spol. s r. o.

Těšíme se na Vaši účast.

Jan Heisler, Předseda CNZ, z. s.
Martina Křešťáková, Organizační garant za CNZ, z. s.

Zdroj: