Anonymní firmy mají smůlu, pokud neodhalí skutečného majitele.

Parlament České republiky koncem ledna konečně schválil zákon o evidenci skutečných majitelů. Jedná se tak o významný krok vpřed v boji proti korupci.

Evidence skutečných majitelů společností tady sice už od roku 2018 byla, jednalo se ale o v podstatě nevymahatelnou zásadu. Firmám při nesplnění této povinnosti nehrozila žádná sankce, veřejnost nemohla do evidence nahlížet a vymezení pojmu jako takové bylo nejasné.

Rekonstrukce státu již dříve prosadila stopku na dotace a zakázky, dokud firmy neodhalí své skutečné majitele. Ze zákona díky našim snahám zmizela i sporná výjimka pro firmy zaparkované ve svěřenských fondech.

—Rekonstrukce státu

Dosud byla vlastnická struktura některých společností, které se účastnily veřejných zakázek, neprůhledná. Veřejné peníze tak často končily neznámo kde. Mohly sloužit organizovanému zločinu, korupci nebo putovat do daňových rájů.To se nyní výrazně změní k lepšímu, tak jak to koneckonců požaduje i směrnice EU proti praní špinavých peněz.

Uchazeči o dotace a veřejné zakázky musí od 1. 6. 2021, kdy zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů nabývá účinnosti, splnit podmínku řádně vyplněné evidence.

Dále přesněji vymezuje, kdo je považován za skutečného majitele, část údajů zpřístupňuje veřejnosti a nastavuje také mechanismy pro řešení situací, kdy jsou v evidenci nesrovnalosti. Pokud budou firmy zákon ignorovat nebo neposkytnou pravdivé údaje, hrozí jim až půlmilionová pokuta.

Opět ale bohužel není vše dotaženo tak, jak je třeba a tak úřady tyto údaje ověřovat nemusí povinně. Funkčnost opatření tedy bude do jisté míry záviset i na jeho implementaci a na tom, jak aktivně úřady k ověřování přistoupí za pomoci nástrojů, které jim již současná legislativa poskytuje.

Po letošních volbách se snad dočkáme další změny a odepření veřejných peněz těm, kteří mají ve vlastnické struktuře nesrovnalosti.

Zdroj: