Strategické řízení a plánování ve veřejné správě

MMR připravuje již čtvrtý workshop zaměřený na podporu strategického řízení a plánování ve veřejné správě

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj se připravuje v pořadí již čtvrtý workshop strategické práce, který se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Praze. Workshopy jsou organizovány v rámci aktivit projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“ a jsou určeny všem zájemcům o témata strategického plánování a řízení.

Jednou z aktivit projektu je příprava „nástrojů strategické práce“, tedy sady metodických doporučení zaměřených na specifická témata strategického plánování.

První část workshopu se zaměří právě na aktuálně připravované nástroje týkající se projektového řízení, řízení a plánování času nebo procesního řízení.

Druhá část workshopu se zaměří na další služby a vzdělávání pro zkvalitnění strategického plánování. Nejprve bude představeno portfolio služeb agentury CzechInvest určené především místním samosprávám, které vychází z projektu Pasportizace podnikatelského prostředí. Následně bude věnována pozornost aktualizovanému vzdělávacímu modulu STRATeduka, který bude zájemcům otevřen v průběhu dubna a května letošního roku.

Kurz bude zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti strategického plánování a řízení a umožní účastníkům prohloubení porozumění celému procesu strategické práce – od identifikace potřeby přípravy strategického dokumentu až po jeho vyhodnocování.

Workshop strategické práce se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2023 v čase 14:00 – 17:00 v Akademii veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1.

Workshop se uskuteční hybridní formou – akce bude přenášena živě online.

Další informace k workshopu včetně programu naleznete ZDE.

Informace k připravovanému vzdělávacímu modulu STRATeduka naleznete ZDE.

Workshopy strategické práce jsou realizovány v rámci projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, financovaného Operačním programem Zaměstnanost.

Zdroj: