DVS: Sdílení vnitřního oznamovacího systému

Deník veřejné správy: Dotazy a odpovědi 35

Podle § 8 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou pouze obce jako jediní veřejní zadavatelé sdílet vnitřní oznamovací systém. Znamená to, že obec nemůže tento systém sdílet se svými příspěvkovými organizacemi? Vyplývají pro obce do 10 tisíc obyvatel a pro ostatní veřejné zadavatele s méně než 50 zaměstnanci nějaké povinnosti ze zákona č. 171/2023 Sb.?

— KVB advokátní kancelář s.r.o.

Odpovědi najdete v článku:

K tématu: