Veřejná konzultace k výstavbě sítí 5G na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 17. června zahájilo veřejnou konzultaci k připravované Výzvě na podporu výstavby sítí 5G v investičně náročných místech na venkově v rámci Národního plánu obnovy.

Veřejná konzultace je vyhlašována za účelem prověření, zda připravované investice spolufinancované z prostředků z veřejných zdrojů do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací ČR.

Výsledky veřejné konzultace budou zohledněny ve Výzvě na poskytnutí dotace, jejíž vyhlášení je očekáváno koncem srpna 2022. Veřejná konzultace je otevřena do 20. července 2022.

— Ministerstvo průmyslu a obchodu

Seznam investičních oblastí vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů je složen ze základních sídelních jednotek, ve kterých není v současnosti dostatečně zajištěno pokryté signálem 4G nebo 5G.

V této souvislosti držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz poskytli informace, ve kterých lokalitách České republiky z ekonomických důvodů neplánují v horizontu následujících 9 let provádět výstavbu vysílacích rádiových sítí 5G podle rozvojových kritériích podmínek aukce kmitočtů 5G.

Následně Český telekomunikační úřad identifikoval lokality (tj. intervenční oblasti), ve kterých prostřednictvím finančních prostředků z veřejných zdrojů lze podpořit dokrývání investičně náročných míst na venkově.

V rámci veřejné konzultace je zveřejněn seznam intervenčních oblastí a zúčastněné strany jsou tímto vyzývány, aby se k danému seznamu vyjádřily. Tímto postupem bude ověřena správnost a úplnost navržených intervenčních oblastí.

Výsledky veřejné konzultace budou zohledněny ve Výzvě na poskytnutí dotace, jejíž vyhlášení je očekáváno koncem srpna 2022.

Všechny detailní informace k vyhlašované veřejné konzultaci lze zjistit na speciálních stránkách umístěných na https://5g.verejnakonzultace.cz/5g-venkov/.

Veřejná konzultace je otevřena do 20. července 2022.

Závěrem upozorňujeme, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že některé informace nejsou v souladu s Vaší evidencí, seznam intervenčních lokalit není úplný nebo není v souladu s Vašimi plánovanými záměry, abyste dané skutečnosti sdělili MPO ve formuláři, který se nachází na daném webové adrese, nebo odeslali prostřednictvím e-mailu na adresu 5G-pripominky@mpo.cz.

Zdroj: