Proběhne online kurz Elektronická identifikace

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 proběhne online kurz od 9:00 do 11:00 hodin na téma Elektronická identifikace.

Kurz je určen zejména pro zaměstnance orgánů veřejné moci a ocení ho i ti, kteří v rámci organizace uvažují o pořízení aplikace Portál občana.

Na konkrétních příkladech budou vysvětlena rizika, spojená s využitím jiných, než kvalifikovaných systémů. Účastníci se budou moci v praktických ukázkách seznámit s některými dostupnými prostředky pro elektronickou identifikaci.

— Gordic.cz

Účastníci získají základní přehled o právní úpravě elektronické identifikace realizované v prostředí EU Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, včetně prováděcích předpisů.

Na co se můžete těšit?

Přehled související právní úpravy:

 • Jak to všechno začalo (STORK projekt)
 • Základní pojmy dle nařízení eIDAS
 • Kdo je oprávněn provozovat kvalifikovaný systém
 • Úrovně záruky systémů elektronické identifikace
 • Požadavky na prostředky pro elektronickou identifikaci
 • Právní úprava elektronické identifikace v ČR
Možnosti zajištění elektronické identifikace pro OVM:
 • Dostupné kvalifikované systémy elektronické identifikace
 • Povinnosti OVM v roli poskytovatele služeb
 • Rizika ponechání původních řešení pro identifikaci klienta
 • Povinnosti držitele prostředku pro elektronickou identifikaci
Doporučení pro pořízení a provoz:
 • Jak je to s přístupovými údaji k datové schránce?
 • Stanovení rozsahu osobních údajů pro elektronickou identifikaci
 • Ukládání a zpracování osobních údajů v Informačních systémech veřejné správy
Co získáte?
 • Dostanete prezentaci v PDF podobě
 • Součástí je certifikát o úspěšném absolvování školení
Kdo Vás proškolí?
Vít Cvrček (Vit_Cvrcek@gordic.cz)Zkušený metodik s dvacetiletou praxí ve veřejné správě, kde mimo jiné z pozice zástupce ředitele odboru ICT řídil vývoj informačních systémů na dvou ministerstvech (MZe a MPSV). Od roku 2008 je členem pracovních skupin ICT Unie se zaměřením na legislativu eGovernmentu, agendové informační systémy a elektronickou správu dokumentů.Jak bude kurz probíhat?
Kurz proběhne online formou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, odkaz k vysílání zašleme s předstihem, jsme připraveni pomoci také s připojením. Vysílání bude přístupné již od 8:30 pro otestování. Školení je metodické.

Zdroj: