Vládní návrh na navýšení platových tarifů aneb města a obce plaťte

Kdo objednává, ten platí!

Vládní návrh na navýšení platových tarifů, které mají od 1. září 2022 a další od ledna 2023 zlepšit platové podmínky zaměstnanců ve veřejných službách a správě a který zaplatí města a obce ze svých rozpočtů, budí u samospráv oprávněné obavy.

 

Je nutné myslet na kompenzaci těchto vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kdo objednává, ten platí! Pravidlo, které se musí ctít i ve veřejné správě. O to víc v době, kdy škrtáme investice, abychom pokryli inflaci a raketově zvýšené náklady s energiemi.

— František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR

 

Zvýšení platu úředníků je dlouhodobou nutností, kterou Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) podporuje.

Stejnou nutností jsou ale i kompenzace neočekávaných výdajů, o které v současné době opakovaně pro obce a města žádá, avšak marně.

Tak významný zásah do kas měst a obcí, ve chvíli, kdy již tak mají napnuté rozpočty a do konce roku zasmluvněné investice, nelze udělat bez finanční kompenzace městským a obecním rozpočtům pro letošní rok a navýšením příspěvku na přenesenou působnost od ledna 2023.

Jsme rádi, že vláda vnímá nutnost navýšení platů našich zaměstnanců,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta města Kyjov František Lukl, „nicméně je nutné myslet na kompenzaci těchto vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtuKdo objednává, ten platí! Pravidlo, které se musí ctít i ve veřejné správě. O to víc v době, kdy škrtáme investice, abychom pokryli inflaci a raketově zvýšené náklady s energiemi. Máme totiž jen jedny peníze, jeden rozpočet. Když přijde nový nečekaný a neplánovaný náklad, musíme brát z toho co máme.“

Tyto peníze musíme vzít z rozpočtu a přesunout je jinam,“ doplňuje místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek, „například pro naše město to může být až 15 mil Kč. z našeho rozpočtu, který je již schválený. O tom, kde na tyto neočekávané výdaje vzít peníze, bude muset na svém zářijovém zasedání rozhodnout zastupitelstvo.

I další členové Předsednictva SMO ČR se shodují na potřebě navýšení platů svých zaměstnanců. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek k tomu říká: „Už dlouho vedeme diskusi o tomto kroku, který by radnicím umožnil lépe ohodnotit zaměstnance či úředníky. V současné době máme ale již zasmluvněné investice a je otázka, kde takto narychlo vzít z rozpočtu peníze.

Tento názor podporuje i Vlastimil Picek, místopředseda SMO ČR a starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: „Ti lidé si to bezesporu zaslouží, zvlášť v této době, kdy jsou vystaveni enormní pracovní zátěži v souvislosti nejen s uprchlickou krizí. Není ovšem úplně šťastné dělat takovou úpravu rozpočtu v průběhu roku.“

Svaz měst a obcí ČR upozorňuje vládu na nutnost koncepční a systémové pomoci našim občanům. Tato pomoc musí ale také vycházet z finančních možností měst a obcí. Ty se v současné době potýkají s již tak dost nečekanými výdaji a náklady, a hlavně s nejistotou.

Přitom jsou to hlavně města a obce, které drží ekonomiku státu nad vodou a k tomu pomáhají v současných krizích i s agendami přenesené působnosti, jak mohou.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR
E-mail: kockova@smocr.cz

Zdroj:


Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.