Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2023

ÚOOÚ: Publikována Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2023.

V naší výroční zprávě za rok 2023 najdete informace o hlavních tématech a činnosti Úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, realizaci práva na informace i v plnění dalších zákonných úkolů Úřadu. Dovoluji si vyjádřit naději, že vám naše výroční zpráva přinese užitečné informace a pomůže podpořit vnímání nezastupitelnosti ochrany osobních údajů a soukromí jednotlivce.

— Jiří Kaucký, předseda Úřadu

ÚOOÚ výroční zpráva za rok 2023

PDF, 1,8 MB, 108 stran

Zdroj:

K tématu: