Zákony pro lidi s experty – 11 vysvětlujících videí

Projekt “Zákony pro lidi s experty”

Pro projekt serveru Zákony pro lidi (zakonyprolidi.cz), nazvaný “Zákony pro lidi s experty”, jsem připravil několik prezentací, zabývajících se výkladem pojmů z oblasti elektronického podepisování a práce s elektronickými dokumenty. Zde je můžete najít v interaktivní podobě, s titulky, přepisem slovního doprovodu a nabídkou souvisejících odkazů a dokumentů.

— Jiří Peterka

Obsah:

 1. Kvalifikovaný elektronický podpis
 2. Uznávaný elektronický podpis
 3. Zaručený elektronický podpis
 4. Jiný druh elektronického podpisu (prostý elektronický podpis)
 5. Elektronické pečeti
 6. Elektronická časová razítka
 7. Písemně, nebo elektronicky? Není forma jako podoba!
 8. Digitálně, nebo elektronicky?
 9. Datová zpráva vs. dokument
 10. Internetová stránka?
 11. Služby vytvářející důvěru

Zdroj: