Nová infa k výzvám IROP č. 8., 9., 10. a 11. IROP – eGovernment

Řídicí orgán oznamuje, že zveřejnil avíza 8., 9., 10. a 11. výzvy IROP, které jsou v plánu k vyhlášení dne 17. října 2022.

Avízo 8. výzvy IROP – eGovernment  – SC 1.1 (MRR)
Avízo 9. výzvy IROP – eGovernment  – SC 1.1 (PR)
Avízo 10. výzvy IROP – eGovernment a kybernetická bezpečnost  – SC 1.1 (VRR)
Avízo 11. výzvy IROP – eGovernment  – SC 1.1 (ČR)

 

Důležité informace, které by měli žadatelé vědět:

Zdroj:

K tématu: