Blíží se XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR

Letošní XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR se bude konat od čtvrtka 21. října 2021 od 9:30 hodin do pátku 22. října 2021 do 12:15 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Nemůžete se účastnit XVIII. sněmu osobně? Nezapomeňte zplnomocnit zástupce!

— SMOČR

Jak se přihlásit na XVIII. SNĚM

  1. Vyplněním PŘIHLÁŠKY PRO HLASUJÍCÍHO/NEHLASUJÍCÍHO* ÚČASTNÍKA
    • (*) Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.
  2. V případě, že se nemůžete účastnit osobně, zde naleznete FORMULÁŘ PRO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA SVAZU MĚST A OBCÍ ČR NA XVIII. SNĚM** pro zajištění usnášeníschopnosti.
    • (**) Pro případ, že se nebudete moci Sněmu zúčastnit Vy ani nikdo z Vaší obce/města, prosíme, aby Vaše obec/město kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.
  3. Uhrazením účastnického polatku a zasláním potvrzení o úhradě spolu s přihláškou.
  4. Účastnický poplatek za účast na celém XVIII. sněmu činí 2 420 Kč (včetně aktuální sazby DPH) za jednu osobu.

Své přihlášky spolu s potvrzením o platbě účastnického poplatku nebo formuláře pro udělení moci zasílejte prosíme datovou schránkou (ID datové schránky: 5fkgwn3), poštou do Kanceláře Svazu měst a obcí ČR (5. května 1640/65, 140 00  Praha 4) nebo emailem kremenova@smocr.cz.

Termín a místo konání

Začátek: Čtvrtek 21. října 2021, 9:30 hodin

Konec: Pátek 22. října 2021, 12:15 hodin

Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové), Mapa

Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích Svazu měst a obcí ČR – COVID-19

Proč je i Vaše účast zásadní

Pokud se změna Stanov má uskutečnit, je třeba především zajistit USNÁŠENÍSCHOPNOST Sněmu. Žádoucí je prezenční účast zástupců členských obcí Svazu, ale v případě, že to není z jakýchkoli důvodů možné, prosíme o udělení plné moci členovi Svazu, který se Sněmu fyzicky zúčastní.

Zde naleznete seznam již přihlášených delegátů.

Program

Věříme, že naše pozvání opět přijmou přední představitelé Parlamentu a chybět nebude ani společenský večer, kde bychom se zase po dlouhé době mohli společně setkat.

Aktuální program k 7. 10. 2021 naleznete zde.

 

ZDROJ: