Digitální Česko k Aktu o umělé inteligenci

Akt o umělé inteligenci

Pokud chceme držet krok s rychle se vyvíjejícími technologiemi, musíme si být vědomi všech příležitostí i rizik, která s jejich využíváním vyvstanou. Česko se během svého předsednictví zasloužilo o jednomyslnou podporu členských zemí pro vznik Aktu o umělé inteligenci a sehrálo důležitou roli v navazujících jednáních s Evropským parlamentem za účasti Evropské komise.

— Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci

Akt o umělé inteligenci a jeho přínosy
Na koho se AI Akt vztahuje?
Jak je systém AI definován?
Klasifikace systémů umělé inteligence dle rizik
Obecné modely AI
Kdy začne platit Akt o umělé inteligenci

https://digitalnicesko.gov.cz/ai-akt/


Zdroj:

iRozhlas: