Kontrola agendových informačních systémů

Od 1. dubna letošního roku působí v České republice zcela nový ústřední orgán státní správy koordinující eGovernment – Digitální a informační agentura (DIA).

Digitální a informační agentura navíc k 1. dubnu převzala působnost Správy základních registrů, a tak se s ní při své činnosti na obcích už také setkáváte.

Ve druhé polovině května se na vás například DIA obrátila s žádostí o kontrolu vašich agendových informačních systémů. Pokud jste ji nestihli provést, přečtěte si návod, který vám s kontrolou pomůže.

Digitální a informační agentura (DIA) se obrací na orgány veřejné moci (OVM) se žádostí o kontrolu sdílených agendových informačních systémů.

Podle tohoto návodu zkontrolujte, že jsou vyplněny následující položky o sdílení a využití např. IS Munis takto:

  • Úroveň sdílení ISVS: Individuální
  • Úroveň využití ISVS: Pouze správce IS
Návod na kontrolu agendových informačních systémů

(PDF, 2 strany kB)

 

Informační systém registru práv a povinností provozovaný Digitální a informační agenturou

AIS RPP Působnostní: https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs

Zdroj: