Lepší stát: efektivní a neutrální státní správa

Státní správa musí fungovat efektivně.

To znamená rychle, kvalitně a s vynaložením přiměřených nákladů. Nezbytným základem efektivního fungování je služební zákon.

Služební zákon nesplnil očekávání. Mnohé problémy zůstávají. Zákon o státní službě nejvíce přispěl ke zvýšení transparentnosti a stability státní správy. Profesionalizovat ani plně odpolitizovat se státní správu nepodařilo. Negativně se zákon podepsal na efektivitě.

Česká státní správa trpěla před zavedením služebního zákona v roce 2015 nestabilitou a politizací svého fungování. To se podepisovalo jak na kvalitě služeb pro občany, tak na schopnosti připravovat a zavádět náročné modernizační reformy.

Nový služební zákon to měl změnit.

Navíc měl přinést pojistky proti zneužívání veřejných financí (mimo jiné těch z fondů EU). Nezbytné pojistky služební zákon přinesl, ale nejsou správně nastaveny. Služební zákon nepřináší potřebnou neutralitu a klade překážky efektivitě státní správy.

Přečtěte si:

Chceme, aby státní správa lépe sloužila občanům i politikům. K tomu potřebuje lepší pravidla fungování. Lepší služební zákon.

EFEKTIVNÍ STÁTNÍ SPRÁVA

Státní správa potřebuje flexibilitu. Služební zákon by měl státní správě umožnit fungovat rychleji, kvalitněji a přitom levněji. Teprve poté se zlepší služby občanům i možnosti vlády prosazovat svůj program.

NEUTRÁLNÍ STÁTNÍ SPRÁVA

Státní správa není firma slepě sloužící momentálnímu majiteli, ani když zrovna vyhrál volby, nebo výběrové řízení. Služební zákon musí poskytnout pojistky zneužití státní správy k osobnímu prospěchu.

Kontakt: Jakub Černý – koordinátor, jakub.cerny@frankbold.org

Zdroj:

K tématu: