IROP: eGovernment či kybernetická bezpečnost budou vyhlášeny v srpnu

Využijte nově vyhlašované dotační tituly pro zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu nebo pro pořízení Portálu občana.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje dotační výzvy pro eGovernment či kybernetickou bezpečnost vyhlásit ve dnech 16. a 25. 8. 2022.

Cílem je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

— Ministerstvo pro místní rozvoj

O nových dotačních výzvách jsme informovali v článku Dotace pro 440 ISVS, eGovernment a kybernetickou bezpečnost.

 

Příklady projektů:
  • realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, např. nástroj pro ověřování identity uživatelů, nástroj pro řízení přístupových oprávnění, šifrování dat a další;
  • portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana;
  • pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů, základních registrů, dobudování potřebné infrastruktury
  • vybudování státního datového centra, služby na úrovni SW platforem a na úrovni aplikací.

Celková částka na projekty: 12,4 mld. Kč

Podrobně viz: IROP 2021-2027 – eGovernment a kyberbezpečnost

S ohledem na blížící se termíny vyhlašování výzev IROP na období 2021-2027 připravil Řídicí orgán IROP pro žadatele souhrn užitečných informací a odkazů, které jsou k dispozici na webu IROP.

 

Užitečné info před vyhlášením výzev IROP 2021-2027:

Kompletní harmonogram výzev (formát XLS)

Termíny vyhlášení výzev na 1 měsíc dopředu
Výzvy budou vyhlašovány v uvedeném termínu vždy ve 14 hodin

Výzvy IROP 2021-2027
První výzvy zaměřeny na knihovny bylyu vyhlášeny ve čtvrtek 28. 7. 2022 ve 14 hodin.

Kategorie regionů a míra spolufinancování

Nejdůležitější změny v programovém období IROP 2021-2027

Konzultační servis

Zdroj:


Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.