Egovernment The Best 2020

Magazín eGovernment vyhlásil dne 23. 11. 2020 ve spolupráci s ICZ výsledky soutěže: “eGovernment The Best 2020.

Výsledky:
Projekty obcí

1. místo: Elektronizace obecního úřadu Opařany 
2. místo: Soustava domovních ČOV s telemetrickým řídícím systémem v obci Rybí 
3. místo: Implementace programu daně, dávky, poplatky – modul vodné, stočné na platformě ekonomického systému GINIS

Projekty měst

1. místo: Portál Pražana
2. místo: Portál občana – Přívětivý úřad a chytré město
3. místo: Systém pro správu veřejného osvětlení Hlavního města Prahy

Projekty krajů

1. místo: Nákupní portál kraje Vysočina
2. místo: Digitalizace krajského úřadu, elektronické schvalování a digitalizace oběhu účetních dokladů 
3. místo: Strategie rozvoje ICT Jihomoravsjého kraje

Projekty centrální

1. místo: Zdravotnická dokumentace na Portálu občana
2. místo: Rozvoj aplikace Centrální registr řidičů – Poskytování informací prostřednictvím Portálu občana pro fyzické osoby
3. místo: Mobilní klíč eGovernmentu

Všem vítězům srdečně gratulujeme. 

Zdroj: Magazín eGovernment