Stavební řízení: digitalizace, FAQ a přechodný plán

DVS:

Ministerstvo financí, odbor veřejných zakázek publikovalo informaci k digitalizaci stavebního řízení. Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení.

Pořizování nového územního plánu nebo jeho změny je dlouhodobý a často velmi komplikovaný proces. Do něj nyní přichází nový stavební zákon. Ten vstoupí plně v účinnost od 1. 7. 2024. Pokud ale obec nový územní plán už připravuje, může být matoucí, podle jaké právní úpravy se má během jeho přípravy řídit.

Tyto případy řeší přechodná ustanovení mezi dosavadním a novým stavebním zákonem, které pro vás shrnuje tento článek.

Frank Bold

MMR:

K tématu: