Online kurz: Elektronizace veřejné správy 2. část

V rámci projektu ESO je dne 11. 12. 2020 v čase 9:00 – 12:30 hodin pořádána druhá část akreditovaného online kurzu Ministerstva vnitra ČR “Elektronizace veřejné správy”.

Kurz je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu, tj. první i druhou část.

Zdroj: Projekt ESO