Fungování úřadu a konání zastupitelstev v době nouzového stavu od 1. 3. 2021

Ministerstvo vnitra zveřejnilo dne 27. 2. 2021 nové informace pro obce k fungování úřadů a konání zastupitelstev v souvislosti s novým nouzovým stavem.

Vláda žádným krizovým opatřením neupravila (neomezila) úřední hodiny. Uplatní se proto v plné míře obvyklá pravidla pro stanovení úředních hodin.

— Ministerstvo vnitra ČR

Na činnost orgánů obcí a krajů se vztahují jak krizová opatření č. 99/2021 Sb. a 113/2021 Sb., tak mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 2. 2021. Z nich vyplývají mj. tyto požadavky pro činnost úřadu a kontakt s veřejností:

  • Osobní kontakt musí být omezen pouze na zcela nezbytné případy (ideálně po předchozí telefonické nebo emailové domluvě).
  • Obce jsou povinny upřednostnit kontakt s veřejností dálkovým způsobem.
  • Při osobním kontaktu s veřejností je vhodné využívat oddělené přepážky.
  • Obce jsou i nadále povinny zajistit příjem podání (písemností) prostřednictvím (fyzické) podatelny obecního úřadu (v případech, kde je to možné, obec upřednostní elektronickou komunikaci).
  • Při osobním kontaktu mezi zaměstnanci, veřejností či dalšími subjekty platí pro všechny zaměstnance povinnost mít respirátor či obdobný prostředek s účinností alespoň 94 % příslušných norem („respirátor FFP2/KN95) nebo zdravotnickou roušku či obdobný prostředek splňující minimálně normu ČSN EN 14683+AC.
Dopady krizových opatření na jednání zastupitelstev obcí:
  • Zasedání zastupitelstva se od 1. 3. 2021 konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.
  • Dále se na jednání zastupitelstva vztahuje povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest, a to respirátorem či obdobným prostředkem s účinností alespoň 94 % příslušných norem.
  • Je-li to možné, je třeba dodržovat rozestupy 2 metry.
  • Krizové opatření nevylučuje veřejnost jednání.

Zdroj: