Jaký je stav digitalizace veřejné správy v České republice?

Vláda schválila harmonogram digitalizace služeb veřejné správy. Stalo se tak v nejzazším možném termínu 1. února letošního roku. A nutno podotknout, že nás v blízké době bohužel žádná digitální revoluce nečeká.

Letos se dočkáme pouze dvou nových služeb týkajících se péče o válečné veterány a přímého zaopatření dospělých osob. Jak to s digitalizací nyní vypadá a na co se máme či nemáme těšit?

Katalog všech služeb státu zatím není hotový, většina ministerstev neplánuje v dalších čtyřech letech digitalizovat nic a jen minimum služeb má být dostupných na Portálu občana.

—Rekonstrukce státu

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby státu ukládá do pěti let poskytovat digitální služby lidem a zároveň lidem umožnit digitální podání i komunikaci online. Nejdéle do 1. února 2021 také měla připravit harmonogram digitalizace a rovněž Katalog služeb.Vše se stihlo jen tak tak a navíc příliš rychle, příliš zmateně a jediné, co ze zveřejněných dokumentů opravdu vyplývá, je fakt, že se do digitalizace nikomu příliš nechce.

Na podrobný harmonogram je možné se podívat zde: Harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021 – 2025 (soubor xlsx, 64 kB)

Z tohoto materiálu je jasně vidět, které úkony plánují jednotlivé resorty umožnit řešit online. Zároveň je ale také přiložen mnohem delší seznam těch úkonů, které dle jejich vyjádření není možné online řešit, přestože řádné vysvětlení chybí. Digitalizovat podle některých úřadů nejde například seznámení se s podklady.

Samotný Katalog služeb zatím také hotový není – schválených je pouze 35 % agend (131 agend z 374), a harmonogram pracuje pouze s nimi. Drtivá většina služeb navíc podle úřadů už digitalizovaných je, i když je na místě otázka, jakým způsobem.

Rekonstrukce státu nabídla na svých stránkách revizi slibů Vlády. Podle ní nebyl splněn ani jeden ze 17 hodnocených slibů o digitalizaci Česka z programového prohlášení.

Krize způsobená pandemií koronaviru bohužel ukázala, že je potřeba se na digitalizaci veřejné správy co nejdříve zaměřit a umožnit tak všem fungovat, aniž by museli neustále navštěvovat úřady osobně. Navíc v dnešní době je elektronická komunikace už prostě nutností.

Přečtěte si také závěry hodnocení stavu veřejné správy, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Zdroj: