Jihočeský krajský úřad pokračuje ve snižování počtu zaměstnanců

Krajský úřad pokračuje v optimalizaci své činnosti a znovu zeštíhlí

Jihočeský krajský úřad pokračuje v cestě za vyšší efektivností své činnosti a proto do konce roku 2022 hodlá snížit počet svých zaměstnanců o další čtyři procenta.

Nejedná se o plošné „škrtání“ pracovních míst, u každé rušené pozice bylo pečlivě vyhodnoceno, zda je i nadále potřebná s ohledem na náplň pracovní činnosti, možnosti daného odboru a státních úředníků.

— JUDr. Lukáš Glaser, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Již minulý rok byl přitom snížen počet úředníků o osm procent. Celkově se tak jedná již o cca 60 zrušených pracovních pozic.

Ředitel úřadu Lukáš Glaser zdůrazňuje, že optimalizace je prováděna promyšleně a účelně. 

Tak, aby chod úřadu nebyl žádným způsobem narušen a služby občanům byly nadále poskytovány na nejvyšší profesionální úrovni.

Nejedná se o plošné „škrtání“ pracovních míst, u každé rušené pozice bylo pečlivě vyhodnoceno, zda je i nadále potřebná s ohledem na náplň pracovní činnosti, možnosti daného odboru a ostatních úředníků,“ uvádí ředitel Glaser podle něhož vedení krajského úřadu průběžně zjednodušuje své vnitřní postupy a pravidla tak, aby mohl zacílit maximum svého úsilí na klienty veřejné správy, tedy občany Jihočeského kraje, a aktivně řešit jejich problémy.

Jsme si vědomi toho, že našim prvořadým cílem je služba občanům,“ dodává ředitel a ubezpečuje, že v žádném případě nedojde k omezení stávajících služeb, protože práci dosavadních úředníků převezmou stávající zaměstnanci.

Jihočeský kraj se bude rovněž aktivně ucházet o dotace z různých dotačních programů, které by měly dále pomoci vyšší efektivitě práce, zejména zapojením robotického zpracování mnoha agend (RPA), v nichž jsou vykonávány opakované administrativní činnosti a které představují značnou administrativní zátěž.

Jen na platech zaměstnanců tak kraj v příštím roce ušetří deset milionů korun. S úsporami za minulý rok se jedná oproti roku 2020 o úsporu na provozních nákladech krajského úřadu zhruba 30 milionů korun.

Hejtman Jihočeského kraje na Facebooku dodává:

“Zjednodušujeme vnitřní postupy a pravidla, a budeme dál pracovat na projektech, které by měly pomoci vyšší efektivitě práce, zejména zapojením robotického zpracování mnoha agend.”

— Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zdroj: