Nominujte eOsobnost eGovernmentu.

I v letošním roce budou oceněni ti, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Soutěž eOsobnost eGovernmentu je hledáním osobností, které se nejvíce zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR.

— eGovernment.cz

Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.

Co je eOsobnost eGovernmentu?
Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR.

Poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

Princip výběru
Výběr je založen především na nominacích čtenářů Magazínu Egovernment. Pokud máte pocit, že někdo kolem Vás, nadřízený, podřízený, kolega, nebo známý se svými kroky nějak významně zasloužil o posun elektronizace VS, můžete jej nominovat.

Magazín Egovernment tak dává možnost svým čtěnářům upozornit na kohokoliv, kdo se podle jejich mínění věnuje elektronizaci veřejné správy výrazně nad rámec své funkce, či se jiným způsobem zasloužil o nepopiratelný posun v uvedené oblasti. Více info ve FAQ.

Ze všech Vámi zaslaných nominací nakonec posuzujeme a vybíráme v rámci uvedených kategorií. Ty osobnosti, které v dané kategorii vykazují nejlepší výsledky – nejvíce se zasloužily o posun elektronizace, oceníme v rámci slavnostního programu, který streamujeme.

Koho nominovat?
Ocenění se týká konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o:

  • představitele úřadů (hejtmany, starosty, náměstky, radní, ..),
  • informatiky (vedoucí odborů informatiky, zaměstnance odboru informatiky),
  • odborné referenty,
  • pracovníky tiskového či propagačního odboru,
  • další funkce, které mají v danou chvíli s realizací určitého projektu elektronizace VS jakoukoliv souvislost.
Jak nominovat?

Stačí vyplnit a odeslat tento nominační list.

Magazín Egovernment v rámci těchto nominací porovnává přínos jednotlivých osobností pro elektronizaci VS v rámci konkrétních kategorií:

  • eOsobnost centrálních úřadů/institucí – jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR
  • eOsobnost krajů – jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR
  • eOsobonost měst – jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části
  • eOsobnost MČ / obcí – jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce
  • eOsobnost za celkový přínos – pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.

eSOBNOST 2021

Zdroj: