Karlovarský kraj chce zdigitalizovat řízení rozvoje regionu

Karlovarský kraj plánuje v budoucnu přenést řízení rozvoje území regionu do plně digitalizovaného prostředí.

Bude tak moci sladit výstavbu budov z pohledu přípravy rozpočtu stavby, energetické náročnosti i dobu udržitelné existence objektů.

Využít chce k tomu metodu BIM (Building Information Modeling), tedy vytvoření digitálního modelu – dvojčete budovy, který bude zahrnovat veškeré informace o objektu pro jeho realizaci, správu a provoz po dobu jeho užívání.

— Karlovarský kraj

Získaná data se snadno propojí s digitální technickou mapou, což mimo jiné umožní snazší plánování rozvoje a výstavby v rámci celého regionu.

V plánu je také pozdější propojení dat s Digitální mapou veřejné správy ČR, která se v současnosti připravuje.

Plán Karlovarského kraje koresponduje s iniciativou Evropské komise, která nese název „Nový evropský Bauhaus“. Cílem tohoto projektu je sjednotit úsilí v oblasti architektury, designu, udržitelnosti a investic s ohledem na snahu o dosažení klimatické neutrality v Evropě.

Kraj plánuje jako pilotní projekt opravu budovy B krajského úřadu, jejíž technický stav už není dobrý.

V rámci předprojektové a projektové přípravy se vytvoří digitální model budovy, který bude následně upraven podle skutečné realizace. Tento model se stane zdrojem pro digitální technickou mapu a pro správu celé budovy,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj se tak výrazně přiblíží i plánované digitalizaci stavebního řízení a bude moci řídit svůj pokrok v souladu s národními strategiemi a koncepcemi (Digitální ČeskoDigitální technická mapa ČRGeoInfoStrategiekoncepce zavádění metody BIM​ v ČR).

Zdroj: