Konference GIS Esri, Praha 8. – 9. listopadu 2023

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v Česku a již více než třicet let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i soukromém sektoru.

Termín: 8. a 9. listopadu
Místo konání: Kongresové centrum Praha

O konferenci

Organizační informace

Přihláška

Zdroj: