Kraj Vysočina spouští nový Portál územního plánování

Aby usnadnil práci a ušetřil čas nejen svým zaměstnancům, ale také široké veřejnosti či odborníkům z oboru, spouští kraj Vysočina vlastní Portál územního plánování.

Jedná se o důležitý informační portál o územním plánování v Kraji Vysočina, jehož prostřednictvím je jednotným způsobem zajišťován rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací dokumentaci všech obcí na Vysočině, včetně Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Cílem je, aby portál sloužil široké veřejnosti, odborníkům z oboru územního plánování a souvisejících oborů i zaměstnancům veřejné správy.

— Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana

Portál územního plánování Kraje Vysočina vznikal 18 měsíců a je výsledkem spolupráce zaměstnanců krajského úřadu na úseku územního plánování, GIS a informatiky. Klíčovým prvkem v přípravě portálu byl také prvotní průzkum potřeb v obcích i jejich aktivní zapojení v realizační fázi, zejména obcí s rozšířenou působností,“ říká jeden z tvůrců portálu Petr Jirásek z krajského odboru územního plánování a stavebního řádu. Dodavatelem technického řešení bylo uskupení firem Vars, Georeal a T-MAPY.

Portál umožňuje vyhledání územně plánovací dokumentace a územních studií pro vybranou obec nebo přímo pro konkrétní parcelu.

Každý tak může získat rychle přehled o dostupné dokumentaci územních plánů v dané obci s možností zobrazení jejich výkresů v mapě a dokonce stažení celé dokumentace, včetně konkrétních podmínek pro danou lokalitu.

Naleznete zde také jednoduché vysvětlení pro územně plánovací podklady, jako je například technická infrastruktura, vymezení jevů ochrany přírody a mnoho dalších hodnot, limitů a záměrů v území.

Registrovaní uživatelé si budou moci rovnou online zažádat o výdej prostorových dat.

Portál naleznete zde:

Zdroj: