Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový Očkovací portál občana

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví spustil nový Očkovací portál občana.Každý si tak může jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo si zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.

Tento očkovací portál, který je součástí modulu „Očko“ Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

— Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Tento nový portál byl připraven na pokyn Ministerstva zdravotnictví ve vazbě na ostatní komponenty Chytré karantény rozvíjené Národní agenturou pro komunikační a informační technologie a Armádou ČR. Hlavním cílem bylo zpřístupnit každému občanovi údaje o absolvovaném očkování proti onemocnění covid-19.Portál umožňuje každému očkovanému:

  • zobrazení a kontrolu údajů o provedené vakcinaci
  • stažení a tisk certifikátu
  • změnu kontaktních údajů
Portál vakcinace je přístupný:

Přechodně je pro občany bez elektronické identity podporováno i přihlášení pomocí autentizační SMS zprávy.

Zdroj: