Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB – březen 2024

NÚKIB: Vydali jsme přehled Kybernetických incidentů pohledem NÚKIB za březen 2024

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v březnu totožný počet incidentů jako uplynulý měsíc.

Jednalo se tak již o pátý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami evidovaných incidentů. Stejně jako v únoru byl zaznamenán i jeden významný kybernetický incident. Zbylých 17 incidentů pak spadalo do kategorie méně významných. I nadále v přehledu dominují incidenty spojené s dostupností. Evidovány byly také incidenty z kategorií Průnik a Informační bezpečnost a oproti únoru i Škodlivý kód.

V kapitole Zaměřeno na hrozbu se tentokrát věnujeme odhalení kompromitace nástroje XZ, který je využíván většinou operačních systémů Unix. Dosud neznámý aktér do něj v rámci komplexní a dlouholeté operace umístil backdoor s cílem získat přístup k vysokému počtu zařízení. V reakci na incident došlo k vydání řady varování, zejména ze strany firem distribuujících různé varianty systému Linux.

Obsah:

  • Počet kybernetických bezpečnostních incidentů nahlášených NÚKIB
  • Závažnost řešených kybernetických incidentů
  • Klasifikace incidentů nahlášených NÚKIB
  • Trendy v kybernetické bezpečnosti za prosinec pohledem NÚKIB
  • Zaměřeno na hrozbu: Kompromitace rozšířeného nástroje systémů na bázi Unix

Celý dokument naleznete zde:

Zdroj:

K tématu: