Aktuální stav přechodu na domény gov.cz

Hlavním důvodem vládou schváleného sjednocení státních domén je požadavek zvýšení kybernetické bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Sjednocením domén se omezí riziko podvodů, zvýší se důvěryhodnost a transparentnost webové i emailové komunikace státních institucí k občanům.

Aktuální stav přechodu domén na gov.cz

 

Obecné informace k přechodu domén na gov.cz (na konci přehledu o aktuálním stavu):

  • Proč přecházejí úřady na jednotnou doménu gov.cz?
  • Co konkrétně přechod přinese?
  • Tvar e-mailových domén a sémiotická pravidla
  • Jak poznat phishingové útoky
  • Další státy s jednotnou doménou gov
  • Specifické informace pro experty

Zdroj:

K tématu: