Lepší stát: Digitální transformace

Platforma neziskových organizací za digitální transformaci státu: Je nejvyšší čas modernizovat státní správu

Státní správa vyžaduje významnou transformaci a digitalizace je její nedílnou součástí. Na nízkou efektivitu státní správy a její limity totiž běžně naráží nejen občané, ale i úředníci a vlády. Iniciovali jsme proto společnou deklaraci neziskových organizací a expertů  (PDF, 1 MB, 7 stran) a apelujeme v ní na vládu, aby si transformaci státní správy vzala za prioritu a co nejdříve na ní začala pracovat.

Digitální transformace státu je komplexní a zásadní proměna státní správy a samospráv i myšlení o tom, jak by stát měl fungovat. Proměna těžkopádně fungující veřejné správy k veřejné správě 21. století: moderní, sloužící a zjednodušující život v první řadě občanům, efektivní a transparentní.

— Společně a digitálně

Chceme proklientsky a občansky orientovaný stát, který přizpůsobuje své fungování nejen potřebám veřejné správy, ale především potřebám občanů, kterým důvěřuje a kteří mohou důvěřovat jemu.

Spojujeme neziskové organizace, experty, úředníky, politiky, podnikatele a občany, abychom se o to společně zasadili.

A jaké překážky společně musíme překonat?
  1. Chybějící politická prioritizace
  2. Přetrvávající rezortismus a nedostatky v koordinaci a řízení
  3. Zastaralá a komplikovaná legislativa
  4. Nekvalitní personální politika
  5. Neefektivní spolupráce (zadávání a řešení) zadavatelů s dodavateli IT
  6. Nadekvátní financování ICT infrastruktury
  7. Nedostupnost nebo nedostatečné využití dat
  8. Chybějící kompetence úředníků a jejich systematický rozvoj
  9. Zastaralá pracovní kultura, která nepodporuje inovace a změny
  10. Nedostatečně systematická komunikace a osvěta

Podrobnosti na stránkách:

spolecneadigitalne.cz

Společná deklarace: Je nejvyšší čas modernizovat státní správu

(PDF, 1 MB, 7 stran)

 

Kontakt: Jakub Černý – koordinátor, jakub.cerny@frankbold.org

Zdroj: