Legislativa pro ISVS

Přehled nejvýznamnějších legislativních předpisů pro ISVS publikovaných MVČR:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Dne 23. 10. 2000 byl ve Sbírce zákonů, částce 99 zveřejněn zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zákon byl dále novelizován.

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Dne 28. 2. 2008 byla ve Sbírce zákonů, částce 20 zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se…

Vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní

Dne 22. 3. 2007 byla ve Sbírce zákonů, částce 24 zveřejněna vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictví…

Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní

Dne 22. 3. 2007 byla ve Sbírce zákonů, částce 24 zveřejněna vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy…

Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS

Dne 6. 12. 2006 byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy.

Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy

Dne 6. 12. 2006 byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnos…

Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy

Dne 6. 12. 2006 byla ve Sbírce zákonů, částce 172 zveřejněna vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o …

Vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích

Dne 24. 10. 2006 byla ve Sbírce zákonů, částce 154 zveřejněna vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Min…

Zdroj: MVČR