DIA: Co je a přináší katalog služeb

Katalog služeb veřejné správy

Katalog služeb je centrální databáze, kde jsou dostupné informace o všech službách veřejné správy. Je dostupná i přes otevřená data. Informace o službách jsou udržovány příslušnými úřady.

V rámci Katalogu služeb jsou zveřejňovány elektronické formuláře sloužící pro elektronické vyřízení. Pomocí těchto služeb lze vytvářet e-shopy služeb nebo z nich přímo vytvářet životní situace.

V rámci implementace Zákona o právu na digitální službu vzniknul za unikátní spolupráce všech ministerstev Katalog služeb, který definuje služby poskytované veřejnou správou.

Více v článku:

K tématu: