Mapový portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra s novým rokem spustilo Mapový portál veřejné správy. Ten nabízí vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy prostřednictvím map a dalších grafických prvků.

Cíle projektu

Ministerstvo vnitra každý rok publikuje množství zajímavých dat o veřejné správě. Cílem projektu je tato data prezentovat pomocí mapových aplikací či jim dát prostorový kontext, a to v uživatelsky přívětivém rozhraní.

Obsahová náplň a funkcionalita

Portál obsahuje aplikace pro kartografickou vizualizaci dat veřejné správy, například:

 • Základní údaje o obyvatelstvu
 • Financování výkonu přenesené působnosti
 • Prediktivní model vývoje ukazatelů
 • Mapu územně správního členění státu
 • „Kam na úřad“

Mapy podle agend veřejné správy:

 • Vydávání osobních dokladů
 • Matriční úřady
 • Stavební úřady
 • Registr vozidel
 • Státní památková péče
 • Územní plánování
 • Živnostenské úřady

Spuštěno: 1. 1. 2021

Autor a provozovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroj: