Jaké jsou zásadní nedostatky v oblasti digitalizace spisové služby?

Prioritou nejen současné, ale i minulých vlád, je a byl mimo jiné také eGovernment neboli digitalizace činností a služeb veřejné správy. V některých oblastech a agendách veřejné správy je to snadné, v některých poměrně složité.

Největším problémem eGovernmentu za posledních 30 let je efektivně sladit a prosadit vládní přání a cíle s legislativou a praxí.

Vláda České republiky uložila v říjnu 2018 ministru vnitra zajistit zpracování analýzy informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru.

Výsledek nebyl dobrý.

Analýza objevila zásadní nedostatky prakticky ve všech oblastech organizace spisové služby, proto je v současné době vyvíjeno značné úsilí na zajištění nápravy a zlepšení stávajícího stavu směrem k rozvoji eGovernmentu a budování digitálního Česka.

— Mgr. Ing. Martina Skalická, Ph.D. pro www.epravo.cz

Autorka výše uvedené citace v článku Řízení ve věcech služby v digitalizované spisové službě tuto problematiku podrobně popisuje podle témat:

 • Státní služba a řízení ve věcech služby
 • Spisová služba
 • Trend digitalizace a současný stav
 • Digitalizace spisové dokumentace v řízeních ve věcech služby
 • Podávání žádostí
 • V každé věci jeden spis
 • Vydávání rozhodnutí v digitální podobě
 • Doručování státním zaměstnancům
 • Vyznačování doložky právní moci nebo vykonatelnosti na digitálním dokumentu
 • Nahlížení do digitálního spisu
 • Zaměstnanecké certifikáty

Rozhodně doporučujme tento článek k přečtení.

Nejvýznamnější předpisy upravující spisovou službu:

Nejvýznamnější předpisy upravující digitalizaci spisové služby:

Zdroj: