MěÚ Trutnov pokračuje v digitalizaci a chystá portál občana

Trutnov o sobě může říct, že se řadí k městům, která se digitalizace úřadu nebojí. Díky technologiím postupně zefektivňuje procesy, které souvisí s jeho chodem.

Tím usnadňuje život nejenom svým úředníkům, ale také místním občanům. Digitalizace úřadu již několik let probíhá ve spolupráci s GORDIC Distributorem Haida z Nového Boru.

Pokud bych měl jmenovat, z koho máme největší obavu s ohledem na kyberbezpečnost, tak jsou to asi vlastní uživatelé.

— Bohumír Hába, MěÚ Trutnov

Jak je Trutnov spokojený s informačním systémem GINIS Standard od společnosti Gordic jsme zjišťovali u vedoucího oddělení informatiky a projektového řízení městského úřadu Bohumíra Háby.

Pane Hábo, prozraďte, které nástroje od společnosti Gordic používáte?

Náš úřad již několik let používá ekonomické moduly včetně Finanční kontroly a Elektronické podpisové knihy. Dále pak máme k dispozici Evidenci majetku a smluv. Z agendových modulů se jedná o Evidenci obyvatel, Matriku, Přestupky. Velmi spokojeni jsme se Spisovou službou včetně Podatelny, Výpravny a Spisovny.

Který z výše zmíněných nástrojů využíváte nejvíce? Který ze zmíněných nástrojů na úřadě používáme nejvíce?

Když to vezmu z hlediska počtu uživatelů, tak musím říct, že se jednoznačně jedná o Spisovou službu.

Jak dlouho používáte platformu GINIS?

Informační systém od společnosti Gordic používáme od roku 2003. V té době totiž proběhl převod agend z Okresního úřadu v Trutnově.

Kromě jiného využíváte i modul Usnesení porady. Co vás vedlo k tomu si ho pořídit?

Ano, máte pravdu, tento modul skutečně používáme. Implementován byl na popud vedení úřadu a zastupitelů pro elektronickou evidenci podkladů pro jednání orgánů města.

Můžete být konkrétnější, pro jaká jednání orgánů města řešení využíváte?

Pokud půjdu do detailu, jedná se o Poradu vedení, Radu města, Zastupitelstvo města a Valné hromady městem řízených organizací.

Teď nahlédneme trochu do budoucna. Jaké novinky připravujete pro své občany?

Chystáme portál občana využívající informace ze systému GINIS, a to včetně platební brány.

Nesmíme zapomenout na kyberbezpečnost. Z čeho máte největší obavu?

Na úřadě jsme provedli celou řadu opatření. I tak musíme být stále ve střehu. Pokud bych měl jmenovat, z koho máme největší obavu s ohledem na kyberbezpečnost, tak jsou to asi vlastní uživatelé.

 

Zdroj: