MFČR: Digitalizace stavebního řízení – veřejná zakázka a FAQ

Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení.

Centrální veřejné zakázky se účastnilo 461 obcí a měst.

Zúčastněným subjektům byl dne 28.3.2024 rozeslán pokyn k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem č.j. MF-7600/2024/6601-15. V současné době připravujeme vyhlášení druhé veřejné zakázky pro zbývající zadavatele. Níže jsou uvedeny nejčastěji pokládané dotazy a související odpovědi.

Úloha Ministerstva financí je v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení omezena výlučně na zadávání veřejné zakázky na dodávky výpočetní techniky. Ministerstvo financí nezajišťuje proces dotačního financování a ani nemá v této oblasti relevantní informace.

Ohledně financování je třeba se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj/Centrum pro regionální rozvoj.

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

Zdroj:

K tématu: